Madde1. Taraflar

İşbu tedarikçi taahhütnamesi GÜLTEPE MAH. ÇİFTÇİLER CAD. MÜEZZİNOĞLU APT NO: 19 A MELİKGAZİ/ KAYSERİ adresinde mukim

ÖDÜL YAPI TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ   (bundan böyle “ÖDÜL YAPI ” olarak anılacaktır) ve ………………………………………………………. adresinde mukim ……………………………………………..… (bundan böyle TEDARİKÇİ” olarak anılacaktır)

TEDARİKÇİ işbu taahhütname dolayısıyla kendilerine iletilen Kişisel Verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat hükümleri (hepsi birlikte “Mevzuat”) ile Kurul kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun şekilde işleyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde2. KVKK ve Gizlilik

ÖDÜL YAPI TEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ ile gerçekleştirdiği “Ana Sözleşme” konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından ve “Ana Sözleşme” konusuyla sınırlı kalmak suretiyle zorunlu olduğu ölçüde ve sürede kişisel verilerin işlenebileceğini, üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini; işbu taahhütname amacı dışında karşı tarafın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde3. KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza

Tedarikçi, işbu taahhütname kapsamında kendilerine iletilen Kişisel Verilerin hukuka ve ilgili mevzuata uygun şekilde elde edilmiş olduğunu, verilerin paylaşımı için KVKK uyarınca ilgili kişiye aydınlatmanın yapıldığını ve gerekli olan hallerde açık rızanın temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde4. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Tedarikçi, taahhütnamenin ifası dolayısıyla işlenen Kişisel Veriler içerisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin bulunması halinde, KVKK ve mevzuat uyarınca ek güvenlik önemleri ve tedbirleri alacağını kabul eder

Tedarikçi, özel nitelikli verilere erişimi olan tüm çalışanlarına gizlilik taahhütnameleri imzalatacaklarını kabul ve taahhüt ederler..

Madde5. Teknik ve İdari Tedbirler

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, Tedarikçi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde6. Çalışanlar, Yöneticiler ve Şirket Ortakları

Tedarikçi, diğer taraf ile paylaştığı, ortaklarına, yetkililerine, personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere ait kişisel verilerin, diğer taraf tarafından işbu Taahhütname’nin, kanunların ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde saklanacağını, yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, işbu Taahhütnamenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve ortakları ile iştiraklerine aktarılacağını kabul eder.

 

 

Madde7. IT (Bilgi Teknolojileri) ve Personel Erişim Yetkileri

Tedarikçi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen bilgileri ve erişim için kullandığı kullanıcı adı, şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, işbu taahhütname’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu taahhütname’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde idari para cezaları dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere doğacak her türlü menfi ve müspet zarardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Madde8. Yasaklar ve Cezai Müeyyideler

Tedarikçi işbu taahhütname’de yer alan düzenlemelere, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması dolayısıyla ARİENSOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. ’in idari para cezaları da dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü menfi ve müspet zarara uğraması halinde ilk yazılı talep üzerine söz konusu tutarlar nakden ve defaten ARİENSOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. e tazmin edecektir.

Madde9. Yasaklar ve Cezai Müeyyideler

Tedarikçi, işbu taahhütname kapsamında elde etmiş oldukları kişisel verileri, iş ilişkileri, işleme amacı ve yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerinin devamı süresince muhafaza edeceklerdir. Söz konusu sürelerin bitiminde ve/veya muhafaza edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalması durumunda, Tedarikçi yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere kişisel verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder.

Madde10. Bilgi Talebi ve Süresi

 
  


Tedarikçi kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebini, talebin iletildiği tarihten itibaren 15 gün içinde karşılamayı kabul ve beyan eder.

 

 

Mutlu Başlangıçlara…
ArabicChinese (Simplified)EnglishGermanRussianTurkish