Kurumsal - Ödül Yapı - Mutlu Başlangıçlara...


Ödül Yapı 2006 yılında Kayseri'de kurulmuştur. ‘’Mutlu başlangıçlara…’’ temennisi ile hareket eden, kurulduğu günden beri samimiyet , güven ve doğruluk ilkeleriyle gerçekleştirdiği projelerinde ‘’Huzurlu hayat’’ prensibini benimsemiştir.
İnsana ve doğaya verdiği değeri, sosyal sorumluluk misyonuyla birleştirerek eğitime, doğaya ve insana yatırım yapmayı öncelikleri arasına koymuştur.

 


Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Ödül Yapı, çalışmalarını Bağlantı planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, geleceğe yönelik sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır.

 


Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Ödül Yapı, çalışmalarını Bağlantı planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, geleceğe yönelik sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır.

 


Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak. Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin kullanımını ve takibini yapmak, Sürekli gelişme anlayışı ile birlikte hava, su, torak kirlenmesini önlemek, İmkanlar dahilinde, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, Çevre Politikamızın herkese açık olması Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak, Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı yükseltmek ve çevre politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.

 


İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturmak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarmak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlemek, Tüm çalışanlarımıza bilgilendirmek ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırmak, kişisel farkındalıklarını artırmalarını sağlamak Şartlara uygunluğun sürekliliği için İş Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmek.
İCRA KURULU BAŞKANI

Sayfayı Paylaş