ETKİN LİDERLİK İÇİN; '' İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE MOTİVASYON... '' - Ödül Yapı - Mutlu Başlangıçlara...

Ödül Ailesi çalışanları Mete Taştan'ın sunduğu Etkin Liderlik İçin; '' İletişim Beden Dili ve Motivasyon '' seminerine katıldı.